BLOG O VÝTVARCE 23_24

Zadané téma vanitas studenti tercií 23_24 převtělili do množství originálních osobních přístupů a řešení. Téma marnosti, změny a zániku je fascinující.

Labyrint

14.03.2024

Lekce inspirovaná uměním starověké Kréty.