Krajina, květiny, zvířata, to jsou jsou mé oblíbené náměty. Prostřednictvím kresby a malby mohu pozorně sledovat svět. Radovat se z tvarů a forem a možná nahlédnout i o kousek dál. Ve své pedagogické práci tuto cestu ukazuji svým studentům, ale učím je hlavně hledat vlastní přístup a pochopit umělecký proces na jehož konci mohou najít sebe.

Olga Vršková