Vanitas jako téma pro stop motion

16.03.2024

Zadané téma vanitas studenti tercií 23_24 převtělili do množství originálních osobních přístupů a řešení. Téma marnosti, změny a zániku je fascinující. 

Může být uchopeno popisně i abstraktně. Materiály, se kterými mé studentky a studenti experimentovali a snažili se téma po svém uchopit zahrnují přírodniny, stříhaný papír, překreslovanou animaci, obarvenou mouku, písek, želatinu, bonbony, nebo nadrobené polomáčené sušenky. Materiál nese význam a možnosti jsou nepřeberné.